✅وبینار آشنایی با آیین نامه جدید اعتبار پژوهشی سالیانه(Grant).  


 🔰مدرس دکتر امیر امانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

                                     

تاریخ برگزاری: سه شنبه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۸    

    ‌                                                        

☑️ساعت برگزاری:  ۱۱ الی ۱۲:۳۰                  

   لینک شرکت