برگزاری وبینار " اخلاق حرفه ای در راهنمای عمومی و اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی ایران " ویژه اساتید، پزشکان و دانشجویان

 

وبینار آموزشی "  اخلاق حرفه ای در راهنمای عمومی و اخلاق حرفه ای اعضای سازمان نظام پزشکی ایران "  توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تدریس جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی ،رییس کمیسیون مرکزی اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یک شنبه 6 تیرماه ساعت 13:30 الی 15 ویژه اساتید، پزشکان و دانشجویان برگزار می گردد.

برای صدور گواهی لطفا ثبت نام نمایید

لینک ثبت نام

لینک شرکت در وبینار

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی