معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار می کند:
وبینار احکام مالیاتی شرکت های فناور و دانش بنیان

دوشنبه 29 ام شهریور ماه ساعت 10 الی 12

enlightened لینک شرکت در وبینار

enlightened ورود مستقیم   به  Adobe connect